دوستی به انگيزه دستيابی به اهدف اخروی   

بسمه تعالی

سلام

اول اينکه از همه دوستان معذرت ميخواهم بابت تاخيری که داشتم ونتوانستم به آنها سربزنم دليل آنهم اين بود که دراين سانحه هوائی يکی از دوستان نزديک خودم را از دست دادم شهيد حسين عرب احمدی (تصويربردارسيما)که خدايش رحمت کند.برای شادی روحش صلوات .

دوم اينکه ميلاد باسعادت امام هشتم امام رضا(ع)برهمه شمامبارک .(البته با تاخير).

واما سوم اينکه :

دوستی با انگيزه دستيابی به اهداف اخروی

اينگونه دوستی ها بخصوص درجامعه مذهبی ماملموس است .مثل علاقه شاگرد به استاد به انگيزه کسب علم وعمل واخلاق ازاو، که درنهايت موجب سعادت ورستگاری در آخرت می شود.البته بسياری از دوستی هاکه به ظاهر به امور دنيوی مربوط می شودممکن است واقعا برای خدابوده وانگيزه اخروی داشته باشد.مانند:علاقه به همسرصالح وخوب که اورااز وسوسه های شيطان نگاه داشته وموجب حفظ دين وتوليد نسل صالح برای او می شود.

البته بايد توجه داشت که آنچه از دنيا مذموم دانسته شده” دلبستگی“ به مظاهر دنيوی وفراموش نمودن آخرت است .

بطورکلی ،اگر چه علاقه به تهيه وجمع آوری مظاهر دنيا مثل :لباس وغذاوخانه وماشين و....وساير چيزهائی که از راه حلال بدست می آيد ظاهرا تلاشی برای اموردنيوی وعلاقه به آن ،به نظر می رسد اما درواقع اگر کسی همان را چون ابزاری برای خدمت به بندگان خداودر راه خدا بکارگيرد، خودجنبه الهی واخروی پيدامی کندونشانگر علاقه او به خداوند متعال وماوراء اين جهان است .

ربّنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرة حسنة

اللهم عافنی من بلاء الدنيا وبلاء الاخرة .

لینک
پنجشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک

   اطلاعاتی درمورد بدن انسان   

بسمه تعالی

سلام

دوستان عزيز امروز می خواهم  متفاوت از گذشته بنويسم با اجازه شما ادامه بحث دوستی را گذاشتم برای جلسات آينده وامروز مطالبی را که از يک کتاب دانستنيها در مورد بدن انسان خواندم برايتان نقل ميکنم :

 • قلب انسان هر روز ۱۱۰۰۰۰بار ميزند و۱۰۵۲ليتر خون را به بدن می رساند.
 • در بدن انسان به قدری آب وجود دارد که ميتوان با آن يک بشکه ۴۰ليتری را پر کرد
 • در شبکه های چشم انسان ۷۵ميليون سلول وجود دارد.
 • مجموع عضلات بدن انسان ۴۵۰زوج و مجموع استخوان اسکلت بدن ۲۴۳استخوان است که بوسيله ۱۵۰مفصل به يکديگر اتصال دارند.
 • طول روده کوچک ۸متر وقطر آن ۳سانتيمتر است وطول روده بزرگ ۱.۵متر و قطرآن ۱۰سانتيمتر است .
 • در بدن انسان آنقدر کربن وجوددارد که باآن ميتوان ۹۰۰۰مدادسياه ساخت .
 • تعداد گلبولهای قرمز وسفيد در بدن انسان ۲۵ترليون است .
 • حرارت جگر ۳۹.۲درجه دهان ۳۶.۵وزيربغل ۳۶.۳درجه می باشد.
 • فسفر بدن انسان به اندازه ای است که با آن می شود ۲۱۰۰کبريت ساخت .
 • در کليه ها ۲۰۰ميليون کانال وجوددارد.
 • ششها در هرروز ۵۶۰تا ۷۰۰ليتر اکسيژن به خون می رسانند.
 • يک انسان کامل به وزن ۷۰کيلو گرم مغزش ۱۳۷۵گرم، قلبش ۳۰۰گرم ٬کبدش ۱۶۰۰گرم وکليه هايش ۱۶۰گرم وزن دارد.
 • انسان در هر دقيقه ۱۵بار نفس ميکشدو هوای لازم برای انسان در هر تنفس نيم ليتر است .
 • تنها قسمت بدن انسان که دارای خون نيست قرنيه چشم است واکسيژن را از هوا ميگيرد.
 • در صورت انسان ۵۵ ماهيچه وجود دارد.
 • يک فرد عادی ظرف ۲۴ساعت ۲۳۰۰۰بار تنفس ميکند٬ ۱۲۰۰۰ليتر هوا استنشاق ميکندکه ۲۴۰۰ليترآن اکسيژن است .
 • بدن انسان از حدود ۶۰تريليون سلول تشکيل شده است .
 • اسکلت بدن از ۲۴۳استخوان تشکيل شده که بوسيله ۱۵۰ مفصل بيکديگر اتصال دارند.
 • کليه انسان از بيش از يک ميليون لوله ريز تشکيل شده وطول تمامی لوله های هر دو کليه به حدود ۴۰مايل ميرسد.
 • ۲.۵سانتی متر مربع از پوست انسان از ۱۹ميليون سلول ،۶۰مو،۹۰منفذ چربی،۶.۵متررگ خون، ۶۲۵منفذ عروقی و۱۹۰۰۰سلول عصبی تشکيل شده است واين درحالی است که پوست بدن انسان حدود۱.۵مترمربع ميباشد.
 • .....
 • واينهاتنها گوشه ای از اطلاعات در مورد بدن انسان ميباشد.

عزيز دل برادر چه نتيجه ای ميتوان گرفت ؟چه کسی اين نعمات را وباچه هدفی ساخته وبه انسان عطا کرده است ؟آيا ميتوان شکر گذار نبود؟آيا ميتوان به دستورات خداوندعمل نکرد؟ميتوان نماز نخواند؟ميتوان ...؟؟؟؟؟منتظر نظرات شماهستم .

لینک
شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک