دوستی فقط به منظور رفاقت ومعاشرت   

بسمه تعالی

سلام

اميدوارم که حالتون خوب باشه وطاعات وعبادات شما در اين ماه عزيز مورد قبول خداوند منان قرار بگيره .شبهای احياء نزديکه حقير را فراموش نکنيد.

دوستی فقط به منظور رفاقت و معاشرت

يعنی انسان کسی را دوست بدارد بدون آنکه هدف خاصی از دوستی با او داشته باشد بلکه از ديدن او، بودن با او، و مشاهده خوبی های او لذت می برد، و اين امری ممکن است زيرا هر زيبائی و خوبی و کمالی برای کسی که آنرا درک کند لذتبخش است ،چه آن زيبائی و کمال امری ظاهری مثل زيبائی صورت باشد ،يا امری باطنی مثل نيکوئی سيرت ،که هر عقل سليم و طبع سالمی اين هر دو را می پسندد و دوست دارد.

گاهی هم ممکن است کسی به يک نفر که هيچ امتياز و ويژگی خاصی از نظر قيافه و صورت و اخلاق و سيرت ندارد، علاقه مند شود و انس و الفتی گيرد. دراين گونه موارد معمولا وجوه مشترکی در آندو هست حتی اگر خودشان متوجه نباشند.

شايد فرمايش پيامبر اکرم (ص) مويد همين مطلب باشد که ميفرمايند:ارواح انسانها لشگريانی هستند که با يکديگر ارتباط دارند اگر تناسب و هماهنگی بين آنها باشد با هم مانوس و اگر نباشد از هم فاصله می گيرند.

وميفرمايند:اگر مومنی به مجلسی که يکصد منافق ويک مومن در آن نشسته اند وارد شود به طور ناخودآگاه در کنار آن  مومن می نشيند.

واين به معنای آن است که هرچيزی ناخودآگاه به سوی مشابه خود جذب می شود واختصاصی هم به انسان ندارد بلکه در مورد حيوانات هم صادق است .

می گويند روزی مالک بن دينار کلاغی را با کبوتری دوست وهمراه ديد بسيار تعجب کرد و با خود گفت :چگونه اين دو با آنکه از يک جنس و نوع نيستند با هم اتفاق و هماهنگی دارتد؟ در اين هنگام آن دو پرنده شروع به راه رفتن کردند.مالک ديد که هر دو لنگ هستند و فهميد وجه مشترک که اين دو راب ا هم مانوس  کرده همان لنگ بودنشان است .

بنابراين عزيز دل برادر  ممکن است بعضی از دوستی ها بدون هيچگونه هدف خاص و فقط به خاطر همان وجوه اشتراک در اخلاق و صفات باطنی تحقق يابد .التماس دعا .ياعلی . 

لینک
شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک