عيد غدير   

بسمه تعالی

سلام

عيد غدير عيد ولايت عيد پيمان مبارک باد.

”غديرعلی“، هنوز هم چشمه ای لبريزاز آب حيات ودريای مواج از کرامت هاست .

”غدير“ دريايی از باور وبصيرت، در کوير حيرت وهامون ضلالت است ،تا کام جان ها از آن سيراب شود.

”غدير“يک ”کتاب مبين است“ سندی برای تداوم خط ”رسالت “در جلوه” امامت“ .

”غدير“ برای تشنگان، چشمه ی زلال هدايت است، وبرای ره گم کردگان، صراطی است که به سنت پيامبر منتهی می شود.

”غدير“ عيد ولايت است و...”غدير علی “هنوز هم چشمه ای لبريزاز” آب حيات“ ودريايی مواج از فضايل است .

”غدير“ روز اکمال دين واتمام نعمت بود.”غدير“ برنامه ای الهی برای حيرت زدائی از اذهان واعمال امت ،در افق های آينده تاريخ بود.

”غدير “تداوم خط رسالت، در آيينه ”امامت“ است .

پس ....”عاشورا“ با ”امامت“ پيوند دارد ،و”غدير“ با ”کربلا “پيوسته است .

اين عيد بر همگان مبارک.

لینک
چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک