آب   

بسمه تعالي

سلام

اول اينكه از همه دوستان معذرت خواهي ميكنم كه نتوانستم مدتي به آنها سربزنم دوم اينكه اين ايام را تسليت عرض ميكنم ومطالبي را دراين ايام از كتاب فرهنگ عاشورا برايتان مينويسم كه اميدوارم از آنها لذت ببريد.

آب

درحادثه كربلا، آب وعطش لازم وملزوم يكديگرند.كاروان اباعبدالله، كنارفرات فرودآمد،ليكن سپاه ابن سعد،فرات را به محاصره گرفت وآب را به روي امام حسين (ع) واهل بيت واصحابش بست وميان امام وآب فاصله انداختند تاهم زودتر حسين (ع)را به تسليم وادارند وهم ازخاندان رسالت انتقام بگيرند.به نقل مورخان، از سه روز قبل از عاشورا بامحاصره فرات، خيمه گاه امام درمضيقه بي آبي قرار گرفت وكودكان واهل بيت را باديدن رودفرات تاب تحمل عطش كمتر مي شد.منع آب از زنان وكودكان وافراد عادي (بويژه غير نظاميان )درهمه اديان ومذاهب غير قانوني وعملي غير انساني است بويژه در اسلام .

سپاه اموي بابستن آب به روي ياران وفرزندان حسين (ع)اين كار خلاف شرع ومغاير با شرافت انساني وجرم جنگي را مرتكب شدند وكساني همچون مهاجربن اوس ،عمروبن حجاج وعبدالله بن حصين به اين عمل مباهات ميكردند وزخم زبان مي زدند كه :حسين‼ از اين آب درندگان وپرندگان مي خورند ولي تو حق نداري ازآن بچشي ‼

مساله آب در ابعاد وصحنه هاي مختلف نهضت عاشورا مطرح است از قبيل :فرات ونهر علقمه، مشك وعباس ،كودكان والعطش ،علي اصغر وتيرحرمله ،سقائي وعلمداري، آب خنك وسلام برحسين، لبهاي تشنه، مراسم طشت گذاري ،مهريه حضرت فاطمه، برداشتن كام با آب فرات و سيراب كردن سپاه حر و.......كه هركدام روضه اي است .

تشنگي كودكان وشهادت حسين با لب تشنه از فرازهاي برجسته اين حادثه است .وقتي امام سجاد (ع)نيز پيكر امام را دفن كرد با انگشت روي قبر پدر نوشت :”هذا قبُر الحسيِن بن علي ابي طالب الذي قتلوهُ عطشانا“

از  آب  هم   مضايقه  كردند    كوفيان         خوش داشتند حرمت مهمان كربلا

بودند ديو ودد همه سيراب ومي مكيد         خاتم ز  قحط  آب  سليمان   كربلا

**********

بسيار گريست تا كه بي تاب شد، آب           خون ريخت زديدگان خوناب  شد، آب

از  شدت  تشنه كامي ات  ، اي سقا            آن  روز  ز  شرم  روي تو آب شد، آب

**********

آب  شرمنده  ايثار  علمدار  تو  شد              كه چرا تشنه ازاو اينهمه بي باك گذشت

بود لب تشنه لبهاي توصد رود فرات              رود  بي تاب  كنار  تو  عطشناك  گذشت

بر تو بستند  اگر  آب، سواران سراب             دشت  دريا  شد  و  آب از افلاك  گذشت

**********

آب، رمز طلب وتشنگي والگوي عطشهاي حيات بخش است وآنان كه ازآب هم استغنا وبي نيازي نشان مي دهند وتشنگي را طالبند، به آب حيات وسيرابي جان مي رسند.

السلام عليک يا ابا عبدالله الحسين

لینک
چهارشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک