نماز   

بسمه تعالی

سلام

ازهمه دوستان که این مدت سرمیزدندوحقیرنتوانسته بودم مطالب جدیدی بنویسم معذرت خواهی میکنم امیدوارم بتوانم جبران کنم.

امروز به چندحدیث در مورد سلام بسنده میکنم :

حضرت مهدی (عج )میفرمایند:هیچ چیز مثل نمازبینی شیطان را به خاک نمی مالدپس نماز بخوان وبینی شیطان را به حاک بمال.

امام رضا(ع):نمازومداومت یادخدادرشب وروز سبب می شودکه انسان مولاومدبروخالق خودرا فراموش نکندوروح سرکشی وطغیانگری براو غلبه نکند.

حضرت زهرا(س):هرکه نماز خالصش را به سوی خدا بالا بفرستدخداوندمتعال برترین سودش رابه سوی او پایین می فرستد.

قال رسول الله :خداوند تبارک وتعالی فرمود:من تعهدی نسبت به بنده ام دارم که اگرنمازخودرادروقتش به پای دارداورا عذاب نکنم وبدون حساب وی را به بهشت ببرم .

لینک
سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک