رساله حقوق امام سجاد(ع)-قسمت اول   

بسمه تعالی

سلام  

قبل از هرچیز از همه دوستان معذرت خواهی میکنم بابت مدتی که نتوانستم به روز کنم و وقفه ای پیش آمد امیدوارم به بزرگواری خود ببخشند.

ثابت بن دیناراز حضرت امام زین العابدین(ع) نقل کرده(نقل از کتاب من لایحضره الفقیه مرحوم صدوق ) که فرمودند:

۱.حق خداوند:

حق خدای بزرگ آن است که به او شرک نورزی و او را عبادت کنی .هرگاه با اخلاص چنین کنی خدا تعهد فرموده که کار دنیا وآخرتت را کفایت کند وآنچه از دنیا دوست داری برایت نگه دارد. 

۲.حق خود انسان :

حق نفس تو این است که او را به اطاعت از خداوند متعال وادار کنی .

۳.حق زبان :

حق زبان آنست که آنرا از فحش بازداری وبه حرفهای خیر عادت دهی واز حرف های بی فایده ولغوبپرهیزی وبا مردم به نیکی سخن بگوئی .

۴.حق گوش :

حق گوش آنست که آنرا از شنیدن غیبت وآنچه شنیدنش حرام است باز داری.

۵.حق چشم :

حق چشم آنست که به نامحرم نگاه نکنی وبه همه چیز با دیده عبرت نظر نمائی

ادامه دارد.....فعلا خداحافظ و یا علی

لینک
شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک