بسمه تعالی

سلام

ببخشید دیر شد. کامپیوتر خراب بود و...

واما ادامه رساله حقوق امام سجاد(ع):

۲۶.حق مولی :حق آن کس که نعمتی به تو داده آنست که خداوند آزادی و رفع مشکل تو را حجابی بین او و جهنم قرارداده است ....

۲۷.حق احسان کننده :این است که از او تشکر کنی احسانش را به زبان آوری و درباره او خوب سخن بگوئی خالصانه در خلوت برای او دعا کنی اگر چنین کنی شکر او را در پنهان و آشکار بجا آورده ای و اگر توانستی احسان او را جبران کن .

۲۸.حق موذن :بدان که موذن خدا را به یاد تو می آورد پس باید از او تشکر کنی .

۲۹.حق امام جماعت :آن است که بدانی وساطت بین تو و خدا و نمایندگی تو را در ورود به درگاه پروردگار به عهده گرفته است او از جانب تو سخن می گوید نه تو از ناحیه او.او برای تو دعا می کند نه تو برای او .او ترس ایستادن در پیشگاه خدا را بر عهده گرفته و آنرا از عهده تو برداشته و اگر در این رابطه کوتاهی شود از ناحیه او می باشد نه از ناحیه تو .اگر به طور کامل این وظیفه را انجام دهد تو با او شریک خواهی بود و او بیش از تو اجر نمی برد و بالاخره او است که جانش را سپر جان تو و نمازش را سپر نماز تو کرده است .لذا تو باید این همه محبت او را قدر بدانی واز او سپاسگذاری کنی .

۳۰.حق همنشین :آن است که با او نرم و مهربان باشی و بدون اجازه او از جای بر نخیزی لغزشها و اشتباهات او را فراموش کنی .خوبی های او را درنظر داشته باشی . 

التماس دعا

لینک
یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضا مارمولک