تشييع جنازه

بنام خدا

سلام

فرارسيدن ايام سوگواری سالارشهيدان حضرت اباعبدالله الحسين رابه همه دوستاران حضرتش تسليت عرض مينمايم .

دوستان عزيزدرمورداين ماه عزيزحرف برای گفتن زياددارم بماندبرای بعد.مدتی نبودم به اين دليل که چشمهايم راعمل کرده بودم وسراغ کامپيوترنمی آمدم .

امامطلبی مينويسم که بی ربط هم نسبت به واقعه کربلانيست .

شمادرفرهنگ کدام يک ازملتهای حتی متمدن سراغ داريدکه به انسان پس ازوفاتش به همان اندازه ارج نهندکه درحال حيات برايش قائلند؟جزدرفرهنگ پرعطوفت اسلام که چنين ديدگاهی وجودداردومسلمانان براساس تعاليمی عاطفی اينگونه پرورده می شوند.

درتعاليم اسلام حق اجتماعی انسان مومن پس ازوفات پايان نمی يابدبلکه درارتباط باارحام وديگر برادران دينی نوع ديگری ازحقوق مطرح ميشود.اسلام به قردمومن دستورمی دهدکه برای پدر مادروبقيه ذوی الحقوق پس ازدرگذشتشان احسان ونيکوئی کندوبدينوسيله يادشان رازنده نگاهداشته وهميشه به فکر رساندن ثواب به روح وروان ايشان باشد.

اسلام می خواهدعرت مومن چه درحال حيات وچه بعدازمرگ همچنان محفوظ باشدلذادوست نداردجنازه اوباخفت وخواری دفن شودوازسوی مردم بابی اعتنائی برخوردگرددبلکه باشرکت درتشييع جنازه اودرتجليل واحترام مومنين بايدکوشش لازم به عمل آيدواين راحقی ازحقوق برادری واخوت اسلامی شمرده است .

عزيزدل برادر:

بميرم برای زمانی که جنازه شهدای کربلابدون غسل وکفن درصحرای کربلارهاشده بود.بميرم برای غريبی حسين .بميرم بميرم بميرم و....

دوست عزيزنوبت مانيزخواهدرسيدتشييع جنازه دوستان يادت نره .ياعلی

 

/ 16 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
darya

سلام. البته اسلام برای زندگی اومده تا مرگ رو خودمون انتخاب کنيم.

مشکوة

سلام .........با اجازه متن رو بعدا کامل می خونم........ياعلی

مسيح

سلام ای عزيز / ممنونم از محبتت / منم از آشنائيت خوشحالم / حق داری تمنام خيلی طولانين / ولی فرقی نمی کنه / من اونا رو برای خونده شدن نمی نويسم / البته بعضی از دوستان لطف دارن و ميان و می خوننشون / ولی به نظر خودم ارزش چندانی برای خوندن ندارن ... حرفای دل يه موجود عادين که چون دير به دير نوشته می شن پس طولانی از آب در ميان / در هر حال بازم ممنونم و عذر می خوام که متنم طولانی بود / سربلند بمونی و ايرونی

یوکابد

سلام خيلی حرفات سوزناکه آقای رضا اميدوارم همه مثل تو چشم حقيقت بينی داشته باشن دوست خوبم

الماس

سلام وبلاگ قشنگي داري التماس دعا از من هم سر بزن

محسن«دردهای تنهایی»

سلام..اسلام از اين چيزای خوب زياده ولی کو گوش شنوا و چشم بينا ..............نوشته های قشنگی بود .....شاد باشی...!!...محسن

مغز سالم

سلام ، نمی دونم کی می خوايم خودمونو تکون بديم و آماده بشيم برای رفتن؟

دوست جون

رضا جونم سلام خوبی نازنين اربعين سالار شهيدان رو بهت تسليت ميگم و اميدوارم که در پيمودن راه ايشون کوتاهی نکنيم که سعادت رو در اين راه ميشه پيدا کرد

دوست جون

مطلب زيبايی نوشتی و از خوندنش لذت بردم ياد مرگ ميتونه مانع از خيلی لغزش ها بشه ارزو ميکنم این سال نو برای تو سر فصل رسیدن به همه یخواستنی های زیبات باشه